CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Fortsæt med at læse CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

CASE: Region Syddanmark

  • Post Category:Kundecases

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  udvikling  og  specialiserede  sociale  tilbud.    Regionens ansatte anvender et journalsystem på tværs af sygehusene til patientoplysninger. Svar-tiderne for dette system…

Fortsæt med at læse CASE: Region Syddanmark

CASE: Peter Jahn & Partnere

  • Post Category:Kundecases

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI  Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.  PJP’s ledelsesrapportering bestod af statiske PDF rapporter suppleret af excel ark til brug for analyser. Den eksisterende rapporteringen fungerede fint, dog havde ledelsen brug for at data blev opdateret…

Fortsæt med at læse CASE: Peter Jahn & Partnere

CASE: Københavns Kommune

  • Post Category:Kundecases

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten  Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres et dagligt tavlemøde, hvor alle faggrupper samles og koordinerer aktiviteter og plejeindsats.  I forbindelse med implementeringen af nyt omsorgssystem og overgang til Fælles Sprog…

Fortsæt med at læse CASE: Københavns Kommune

CASE: Københavns Kommune

  • Post Category:Kundecases

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange  Københavns Kommune, SUF implementerede i maj 2017 et nyt omsorgssystem for 9.500 ansatte. Systemet blev implementeret som en ”big bang” udrulning. Samtidig med implementering af Cura gik kommunen over til fælles sprog 3 (Fsiii), hvilket medførte omfattende ændringer i arbejdsgangene.  For Kommunen var det vigtigt at følge kvaliteten af arbejdet. Spørgsmålet var hvordan man skulle sikre, at brugerne fulgte…

Fortsæt med at læse CASE: Københavns Kommune

CASE: Frederiksberg Kommune

  • Post Category:Kundecases

Reetablering  af  interne  afregningsrapporter  på  sundhedsområdet Frederiksberg Kommune (FK) er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen. I 2016 var der i alt 104.481 indbyggere, der tilsammen bredte sig udover et areal på 8,7 kvadratkilometer, hvilket gør FK til den tættest befolkede kommune…

Fortsæt med at læse CASE: Frederiksberg Kommune

CASE: Eniig

  • Post Category:Kundecases

Effektiv ledelsesrapportering med ”one set of numbers”  Eniig er et andelsselskab og ejet af 385.000 andelshavere i det nord- og midtjyske område. Eniig-koncernen har ca 1.000 medarbejdere, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.  For Eniigs ledelse var det vigtigt, at de prognoser man modtog over fiber-forretningens økonomi var…

Fortsæt med at læse CASE: Eniig

CASE: Black Swan Institute

  • Post Category:Kundecases

Udvikling  af  applikation  til  datadreven  risikostyring Black  Swan  Institute (BSI)  har  siden  2011  risikovurderet  statens  store  it-projekter  og  arbejder  nu  med  at  modne  store  organisationers  tilgang  til  projekter  og  programmer  gennem  at  fremme  viden  om,  hvad  der  driver  risici,  og  hvordan  der  med  risikoledelse  kan  tages  bedre  kontrol  og  styring …

Fortsæt med at læse CASE: Black Swan Institute