Bruger I Cura?

Vær med i et kommunalt vidensfællesskab

- Få hjælp til procesoptimering og gevinstrealisering

Bruger I Cura?

Vær med i et kommunalt vidensfællesskab

- Få hjælp til procesoptimering og gevinstrealisering

Kommuner oplever, at …

… FS3 metoden ikke anvendes korrekt og/eller optimalt.
... deres medarbejdere fortsætter med at skrive fritekst og ikke foretager strukturerede helbredsvurderinger fra systemet.
... mangle virkelighedstro viden om, hvordan de arbejder og at de ikke kan justere arbejdsprocesser i realtid.
… det er tidskrævende, når lovgivningen ændrer sig og de skal opdatere deres arbejdsprocesser og systemer.
… det er svært at kvalitetssikre og overholde compliance (interne aftaler og lovgivning) digitalt.

Realisér gevinsterne ved digitalisering med én sammenhængende løsning!

Løsningen gør det muligt at:

  • Måle reel adfærd – få et indblik i virkeligheden på arbejdspladsen.
  • Beskrive og bearbejde den ønskede adfærd – få klarhed over den optimale arbejdsproces.
  • Kommunikere den aftalte arbejdsproces – med instrukser sikres arbejdsprocessen.

Værktøjskassen er velafprøvet og sikrer opnåelse af effektivitet og kvalitet.

Gevinstrealisering

Denne værktøjskasse sikrer procesoptimering!

Værktøjskassen samler procesmodellering, procesdokumentation og digital kvalitetsopfølgning ved hjælp af:

  • Process Navigator
  • DCR
  • Process Wiki

Det giver én sammenhængende løsning!

Værktøjskasse

Process Navigator

Mål reel adfærd og få et indblik i virkeligheden på arbejdspladsen!

Med Process Navigator monitoreres effektiviteten og kvaliteten af organisationens arbejdsgange og resultatet præsenteres i et ledelses dashboard. Med det animerede proceskort identificeres forbedringsområder.

DCR

Beskriv og bearbejd den ønskede adfærd og få klarhed over den optimale arbejdsproces!

Med DCR dokumenteres organisationens arbejdsgange på en virkelighedstro måde. DCR leverer (digitalt) en robust procesmodel. Sammen med Proces Navigator anvendes DCR til digital kvalitetsopfølgning (compliance check) og til at understøtte medarbejdernes daglige arbejde. DCR er designet til, at du enkelt kan vedligeholde og opdatere processer.

Process Wiki

Kommunikér den aftalte arbejdsproces og få instrukser, som sikrer arbejdsprocessen!

Med Process Wiki får brugerne nem adgang til beskrivelser af arbejdsgange og uddannelsesmateriale. Process Wiki er tilgængelig via mobil app og link på kommunens hjemmeside.

Systemerne spiller sammen i en iterativ proces, som sikrer, at I kan levere på den endelige opgave.

Én samlet pakke, som sikrer jeres gevinstrealisering!