Hvordan adskiller process mining sig fra business intelligence?

25/04/2022

I artiklen fortæller vi, hvad der kendetegner de to dataanalyse metoder. Process mining er et vigtigt redskab for ledere, der vil understøtte deres arbejde med data.

Læs mere

Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

24/02/2021

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af.

Læs mere

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

04/02/2021

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Læs mere

CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

03/07/2019

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere

CASE: Region Syddanmark

25/10/2018

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  udvikling  og  specialiserede  sociale  tilbud.    Regionens ansatte anvender et journalsystem på tværs af sygehusene til patientoplysninger. Svar-tiderne for dette system er kritisk for effektiviteten hos […]

Læs mere

CASE: Peter Jahn & Partnere

25/10/2018

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI  Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.  PJP’s ledelsesrapportering bestod af statiske PDF rapporter suppleret af excel ark til brug for analyser. Den eksisterende rapporteringen fungerede fint, dog havde ledelsen brug for at data blev opdateret dagligt og de savnede selv at kunne analysere data dybere. Konkret efterspurgte ledelsen derfor dagfrisk […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten  Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres et dagligt tavlemøde, hvor alle faggrupper samles og koordinerer aktiviteter og plejeindsats.  I forbindelse med implementeringen af nyt omsorgssystem og overgang til Fælles Sprog 3 (Fsiii) ønskede Københavns Kommune, SUF at fokusere på kvaliteten […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange  Københavns Kommune, SUF implementerede i maj 2017 et nyt omsorgssystem for 9.500 ansatte. Systemet blev implementeret som en ”big bang” udrulning. Samtidig med implementering af Cura gik kommunen over til fælles sprog 3 (Fsiii), hvilket medførte omfattende ændringer i arbejdsgangene.  For Kommunen var det vigtigt at følge kvaliteten af arbejdet. Spørgsmålet var hvordan man skulle sikre, at brugerne fulgte de nye arbejdsgange og at de anvendte det […]

Læs mere

CASE: Frederiksberg Kommune

25/10/2018

Reetablering  af  interne  afregningsrapporter  på  sundhedsområdet Frederiksberg Kommune (FK) er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen. I 2016 var der i alt 104.481 indbyggere, der tilsammen bredte sig udover et areal på 8,7 kvadratkilometer, hvilket gør FK til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt […]

Læs mere

CASE: Eniig

25/10/2018

Effektiv ledelsesrapportering med ”one set of numbers”  Eniig er et andelsselskab og ejet af 385.000 andelshavere i det nord- og midtjyske område. Eniig-koncernen har ca 1.000 medarbejdere, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.  For Eniigs ledelse var det vigtigt, at de prognoser man modtog over fiber-forretningens økonomi var identiske – uanset om de […]

Læs mere

Hvordan adskiller process mining sig fra business intelligence?

25/04/2022

I artiklen fortæller vi, hvad der kendetegner de to dataanalyse metoder. Process mining er et vigtigt redskab for ledere, der vil understøtte deres arbejde med data.

Læs mere

Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

24/02/2021

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af.

Læs mere

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

04/02/2021

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Læs mere

CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

03/07/2019

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere

CASE: Region Syddanmark

25/10/2018

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  […]

Læs mere

CASE: Peter Jahn & Partnere

25/10/2018

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI  Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.  PJP’s ledelsesrapportering bestod […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten  Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange  Københavns Kommune, SUF implementerede i maj 2017 et nyt omsorgssystem for 9.500 ansatte. Systemet blev implementeret som en ”big bang” udrulning. Samtidig med implementering af Cura gik kommunen over til fælles sprog 3 […]

Læs mere

CASE: Frederiksberg Kommune

25/10/2018

Reetablering  af  interne  afregningsrapporter  på  sundhedsområdet Frederiksberg Kommune (FK) er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen. I 2016 var der i alt […]

Læs mere

CASE: Eniig

25/10/2018

Effektiv ledelsesrapportering med ”one set of numbers”  Eniig er et andelsselskab og ejet af 385.000 andelshavere i det nord- og midtjyske område. Eniig-koncernen har ca 1.000 medarbejdere, og forretningsområderne dækker […]

Læs mere