Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

24/02/2021

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af.

Læs mere

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

04/02/2021

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Læs mere

CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

03/07/2019

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere

NYHED: Nyt samarbejde sikrer innovative løsninger

28/02/2019

Infoventure har indgået et partnerskab med DCR Solutions. Partnerskabet er centreret omkring EcoKnow-projektet, hvor Infoventure og DCR Solutions arbejder tæt sammen for at udvikle innovative værktøjer og metoder, der modellerer, kortlægger og forbedrer arbejdsprocesser.

Læs mere

CASE: Team Tankers

25/10/2018

Optimering af bunker forbrug for tank skibe  For Team Tankers er det af afgørende betydning for rentabiliteten at flåden anvender et minimum af bunker.   Tankers indgik således et samarbejde med Infoventure om udvikling af en analytisk model til at bestemme det optimale tidspunkt for hvornår et skib skal bundrenses. Baseret på teoretiske performance modeller for skibsklassen og daglige data (IOT) om skibets fart, brændsfof forbrug, dybgang, vejrforhold mm. foretog […]

Læs mere

CASE: Team Tankers

25/10/2018

BI løsning – rejsen mod den datadrevne virksomhed  Team Tankers er et børsnoteret shipping selskab, som opererer en flåde af tankskibe i hele verden.   Infoventure har hjulpet Team Tankers på rejsen mod en datadreven virksomhed. Ved projektstart blev al rapportering og analyse udarbejdet med excel ved hjælp af manuelle dataudtræk og ODBC opkoblinger.  Da projektet blev afsluttet var der etableret en komplet BI løsning bestående af et SQL […]

Læs mere

CASE: Region Syddanmark

25/10/2018

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  udvikling  og  specialiserede  sociale  tilbud.    Regionens ansatte anvender et journalsystem på tværs af sygehusene til patientoplysninger. Svar-tiderne for dette system er kritisk for effektiviteten hos […]

Læs mere

CASE: Peter Jahn & Partnere

25/10/2018

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI  Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.  PJP’s ledelsesrapportering bestod af statiske PDF rapporter suppleret af excel ark til brug for analyser. Den eksisterende rapporteringen fungerede fint, dog havde ledelsen brug for at data blev opdateret dagligt og de savnede selv at kunne analysere data dybere. Konkret efterspurgte ledelsen derfor dagfrisk […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten  Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres et dagligt tavlemøde, hvor alle faggrupper samles og koordinerer aktiviteter og plejeindsats.  I forbindelse med implementeringen af nyt omsorgssystem og overgang til Fælles Sprog 3 (Fsiii) ønskede Københavns Kommune, SUF at fokusere på kvaliteten […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange  Københavns Kommune, SUF implementerede i maj 2017 et nyt omsorgssystem for 9.500 ansatte. Systemet blev implementeret som en ”big bang” udrulning. Samtidig med implementering af Cura gik kommunen over til fælles sprog 3 (Fsiii), hvilket medførte omfattende ændringer i arbejdsgangene.  For Kommunen var det vigtigt at følge kvaliteten af arbejdet. Spørgsmålet var hvordan man skulle sikre, at brugerne fulgte de nye arbejdsgange og at de anvendte det […]

Læs mere

Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

24/02/2021

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af.

Læs mere

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

04/02/2021

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Læs mere

CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

03/07/2019

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere

NYHED: Nyt samarbejde sikrer innovative løsninger

28/02/2019

Infoventure har indgået et partnerskab med DCR Solutions. Partnerskabet er centreret omkring EcoKnow-projektet, hvor Infoventure og DCR Solutions arbejder tæt sammen for at udvikle innovative værktøjer og metoder, der modellerer, kortlægger og forbedrer arbejdsprocesser.

Læs mere

CASE: Team Tankers

25/10/2018

Optimering af bunker forbrug for tank skibe  For Team Tankers er det af afgørende betydning for rentabiliteten at flåden anvender et minimum af bunker.   Tankers indgik således et samarbejde med Infoventure om udvikling af en analytisk […]

Læs mere

CASE: Team Tankers

25/10/2018

BI løsning – rejsen mod den datadrevne virksomhed  Team Tankers er et børsnoteret shipping selskab, som opererer en flåde af tankskibe i hele verden.   Infoventure har hjulpet Team Tankers på rejsen mod en datadreven virksomhed. Ved […]

Læs mere

CASE: Region Syddanmark

25/10/2018

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  […]

Læs mere

CASE: Peter Jahn & Partnere

25/10/2018

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI  Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.  PJP’s ledelsesrapportering bestod […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten  Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres […]

Læs mere

CASE: Københavns Kommune

25/10/2018

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange  Københavns Kommune, SUF implementerede i maj 2017 et nyt omsorgssystem for 9.500 ansatte. Systemet blev implementeret som en ”big bang” udrulning. Samtidig med implementering af Cura gik kommunen over til fælles sprog 3 […]

Læs mere