CASE: Københavns Kommune

  • Post Category:Kundecases

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten 

Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning (KK-SUF) driver et stort antal midlertidige opholdssteder og plejecentre. Her arbejder plejepersonale fra forskellige faggrupper tæt sammen om at give borgerne den bedst tænkelige pleje og omsorg. På mange plejecentre gennemføres et dagligt tavlemøde, hvor alle faggrupper samles og koordinerer aktiviteter og plejeindsats. 

I forbindelse med implementeringen af nyt omsorgssystem og overgang til Fælles Sprog 3 (Fsiii) ønskede Københavns Kommune, SUF at fokusere på kvaliteten af dokumentation og plejeindsatsKommunen ønskede bl.a. at omsorgssystemet anvendes korrekt og at klassifikationer og skalaer er i overensstemmelse med Fsiii. Infoventure blev valgt som samarbejdspartner til projektet ”Digitale overblikstavler”. Projektet havde som mål at sammenstille data fra omsorgssystemet i en digital tavle, som kan erstatte de fysiske tavler og udgøre rammen om de daglige tavlemøder. 

Plejecentrenes fysiske white boards opdateres manuelt, hvilket indebærer unødig brug af tid til dobbeltregistrering og øget risiko for fejl. Af historiske årsager anvender nogle lokationer klassifikationer og skalaer, som afviger fra Fsiii metoden. Som et led i kvalitetsindsatsen var målet at ensrette dette. 

SUF etablerede et samarbejde med Infoventure med det formål at præsentere information, som allerede findes i omsorgssystemet for plejepersonalet i et format, som understøtter de daglige tavlemøder. På workshops blev der udviklet en grafisk brugerflade og en underliggende datamodel. Resultatet er overblikstavler, hvor information, som før lå spredt i mange forskellige menuer blev samlet og aggregeret i et brugervenligt overblik til de daglige tavlemøder. Det digitale overblik gør op med dobbeltregistreringer og utidssvarende data. I tilfælde hvor oplysninger på borgerens journal af den ene eller anden årsag mangler eller ikke har den ønskede kvalitet, bliver dette eksponeret for alle medarbejdere.  Dette har skærpet opmærksomheden på kvalitetskravene og har bidraget med øget forståelse hos plejepersonalet af, hvordan borgerjournalen skal udfyldes. 

Infoventures bidrag har været at udarbejde user stories og forestå selve datamodelleringen baseret på data fra kildesystemet. Arbejdet er foregået som en iterativ proces i tæt samarbejde med KK-SUF’s kvalitetsansvarlige og plejepersonale fra driftsenhederne.