Procesoptimering med Process Suite

Process Suite er en sammenhængende, digital løsning, hvor intentionen om ”den gode adfærd” beskrives, formidles, gøres målbar og sammenholdes med ”den faktiske adfærd” dokumenteret i it-systemerne. Arbejdsinstrukser, der fører til ”den gode adfærd”, formidles til medarbejderne i et webbaseret opslagsværk.

Process-Suite-modellen

Process Suite er et effektivt værktøj til at følge op på, om de ønskede arbejdsprocesser overholdes i praksis.

Process Suite er et læringsmiljø, hvor virksomheder, eksempelvis kommuner, får inspiration og læring fra hinanden, og hvor best practice defineres baseret på fakta.

Process Suite er specielt velegnet til virksomheder med høje krav til dokumentation, overholdelse af regler og lovkrav.

Process Suite er webbaseret og kræver ikke installation på PC’ere.

Godkendt-af-kunder

Process Suite karakteriseres af vores kunder som en unik, nytænkende løsning, som ikke udbydes af andre spillere på markedet.
Læs mere om Process Suite i Aalborg Kommune

Årsager til at vælge Process Suite

Nyt it-system

I skal implementere et nyt it-system og ønsker at opnå det fulde udbytte af det

It-systemet fungerer ikke

Jeres nuværende it-system understøtter ikke arbejdsprocesserne godt nok

Forbedret ledelsestilsyn

I ønsker at gå fra manuelle stikprøvekontroller til et fuldstændigt digitalt overblik

Ønsker certificering

I har behov for at få styr på processerne, så I kan blive certificeret

Bevise at der er styr på processerne

I ønsker at bevise, at I kan leve op til jeres certificeringer

Behov for effektivisering

I har et generelt ønske om at forbedre og effektivisere jeres arbejdsprocesser

Navigator – et beslutningsværktøj som bygger på faktisk adfærd

 • Giver et nøjagtigt billede af, hvordan processerne forløber baseret på alle sager.
 • Identificerer flaskehalse i sagsbehandlingen og indsatsområder til forbedring af compliance og effektivitet.
 • Muliggør vidensdeling og værdifuld erfaringsudveksling.
 • Gør ledelsen i stand til at ændre og omprioritere i arbejdsgangene baseret på fakta.
 • Sikrer at arbejdsgange følger lovgivning, interne regler og metoder.

Med Navigator kan ledelsen og kvalitets-/procesansvarlige analysere, hvordan arbejdet er udført i forhold til det aftalte.

Process-Navigator

Holbæk Kommune automatiserer ledelsestilsynet på syge- og dagpengeområdet

Holbæk Kommune havde et ønske om at forbedre arbejdsgangene på syge- og dagpengeområdet men savnede et reelt overblik over, hvordan det gik med de forskellige sager for at kunne sætte ind de rigtige steder.

”Lederne kan nu koncentrere sig om at løse de konkrete, individuelle udfordringer i prioriteret rækkefølge ud fra det mønster, de får frem. Det er meget aflastende at få en totaloptælling i realtid ved at trykke på en knap fremfor at skulle tage stikprøver og manuelt gennemgå hver enkelt stikprøves sagsforløb. Ledelsestilsynet har med andre ord ændret sig fra et være en bøvlet, langstrakt pligtopgave til en nem og hurtig måde at få nyttig viden på.”

Bo-Hammer - Bo Hammer, koncernchef i Holbæk Kommune

Wiki – et opslagsværk med arbejdsinstrukser

 • Formidler den aftalte arbejdsproces til medarbejderne.
 • Præsenterer lettilgængelig og søgbar information, der altid er opdateret.
 • Muliggør hurtig og ensartet sagsbehandling.
 • Giver et bedre møde med borgerne.
 • Fjerner stress og utryghed hos medarbejderne.
 • Også velegnet til medarbejdere uden gode kundskaber i skriftlig dansk.

Med Wiki kan sagsbehandlere og driftsmedarbejdere udføre deres arbejde i praksis.

Opslagsvaerk-Wiki

Sådan får I maksimalt udbytte af Process Suite

Tænk Process Suite ind som en del af jeres kvalitetssikring i organisationen.

Benyt løsningen som et styrings- og kommunikationsværktøj for ledelsen.

Sørg for at forankre brugen af løsningen grundigt i hele jeres organisation.

Drag nytte af, at løsningen udelukkende opsamler og genbruger eksisterende data.

DCR – et visuelt modelleringsværktøj

 • Udmunder i arbejdsgangsbeskrivelser, som reflekterer ”den gode adfærd” i virkelighedens måde at arbejde på.
 • Giver dokumentation, som er nem at opdatere ved nye krav eller lovændringer.
 • Erstatter beskrivelser af arbejdsgange i lange Word- og Visio-dokumenter, som er svære at holde opdateret.
 • Gør det muligt at vedligeholde alle arbejdsgange ét sted, hvad enten de benyttes til at instruere medarbejderne eller følge op på compliance.
 • Sikrer effektiv og korrekt oplæring af medarbejdere.
 • Muliggør optimal konfigurering af fagsystemet.

Med DCR kan procesmodellører fastlægge og beskrive, hvordan arbejdet skal udføres.

DCR-interface

Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført Process Suite i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Aalborg Kommune er nomineret til Digitaliseringsprisen 2020 for deres implementering af Process Suite.

”Vi har nu et screeningsværktøj, hvor vi er 100 procent klar til at møde de udfordringer, der kommer med implementeringen af vores nye fagsystem, og samtidig tager vi et vigtigt skridt i vores overordnede bestræbelser på at arbejde digitalt smartere. Løsningen støtter os virkelig i vores bestræbelser på at sikre gode arbejdsgange og dokumentere vores compliance. Indtil nu har vi måttet finde frem til forbedringer i vores arbejdsgange via tidskrævende dialoger, fordi vi ikke har vidst, hvor fejlene lå, og det har taget lang tid at finde ud af det.”

Lasse-Østergaard

Chefkonsulent Lasse Østergaard, Aalborg Kommune

Dorte-Bruun-Jacobsen

Chefkonsulent Dorthe Bruun Jacobsen, Aalborg Kommune

Sådan kommer I bedst i gang med Process Suite

Intern forberedelse

 • I udvælger, hvilke processer I har størst behov for at sætte fokus på.
 • I samler en intern arbejdsgruppe med procesansvarlige medarbejdere.
 • Vi holder en interaktiv workshop på ca. 3 timer, hvor vi sammen kortlægger den første arbejdsproces.
 • I udpeger procesejere, og vi sætter dem i gang med at kortlægge de øvrige processer.
 • Procesejerne modellerer jeres resterende arbejdsprocesser i DCR.

Involvering af ledelsen

 • Vi holder en inspirationsworkshop med jeres ledelse.
 • I giver os adgang til de it-systemer, som jeres processer vedrører.
 • Vi bygger en model over jeres processer med data, som allerede findes.
 • I får adgang til Navigator, hvor I kan se, hvordan I arbejder nu.
 • Sammen identificerer vi, hvilke forbedringsmuligheder der er.

Formidling til medarbejderne

 • Med kun to klik gør vi arbejdsgangsbeskrivelserne fra DCR tilgængelige i Wiki.
 • De procesansvarlige giver medarbejderne en introduktion til Wiki.
 • I takt med at I får erfaring med at optimere arbejdsgangene, bliver de opdateret i DCR og automatisk overført til Wiki.
 • Medarbejderne ser altid den opdaterede version af arbejdsgangsbeskrivelserne i Wiki.
DCR-Solutions-logo-1-2-3a68aa1d
microsoft_logo
Elasticsearch

Realiser gevinsten i jeres næste it-projekt