Ydelser

De færreste virksomheder udnytter deres data optimalt. Det synes vi er en skam, for skjult i virksomhedens data findes ofte nøglen til flere kunder, mere effektive processer og viden om, hvad der genererer omkostninger.

Infoventure har nøglen til at bringe dine data i spil. Det første skridt er at identificere data, det næste skridt er at strukturere data til meningsfuld information. Men vores ambition går meget længere end dette.

Process Mining


Hvorfor tager det så lang tid fra en ordre afgives til faktura betales? Hvorfor drukner organisationen i ressourcekrævende sagsforløb? Eller gad vide i hvilken grad organisationen følger den aftalte indkøbsproces? Med Process Mining opnår du gennemsigtighed og får svaret på disse spørgsmål.

Med Process Mining får du et unikt overblik over, hvordan dine forretningsprocesser forløber i alle detaljer. Du bliver i stand til at opdage afvigelser fra idealforløb, flaskehalse, kostbare gentagelser og svagheder i dit procesdesign. Process Mining er en overlegen metode til at få overblik over jeres komplekse forretningsprocesser – helt uden at forstyrre organisationen med tids- og ressourcekrævende interviews og workshops.

I Infoventure visualiserer vi dine faktiske arbejdsgange ved at bruge data, der allerede findes i dine it-systemer, så du opnår gennemsigtighed. Vi hjælper dig med at omsætte kortlægningen til konkrete forandringstiltag, så dine processer bliver robuste.

Process Mining finder anvendelse indenfor alle typer processer i både offentlige og private virksomheder.

Læs mere om Process Mining og se eksempler på processer og anvendelsesområder ...

Machine Learning


Forestil dig, at du kunne se ind i fremtiden og bruge den information til at træffe beslutninger i dag. Forestil dig, at du vidste, hvad der var den optimale beslutning, og at du kunne automatisere denne. Det er alt sammen muligt med machine learning! Ville det forandre din forretning, hvis du vidste, hvilke kunder der snart ville forlade dig og ville det give din forretning værdi, hvis du forstod hvorfor?

Med anvendelse af Machine Learning er disse ting ikke længere en fjern fremtid - det er virkeligheden, og den er inden for rækkevidde. Med Infoventures kompetencer inden for Machine Learning kan det forudsiges, hvordan dit salg ser ud den næste måned, hvilken vej din bil skal køre, og hvilke kunder der vil stoppe med at købe dine produkter. Machine Learning kan på baggrund af erfaringer finde regler og sammenhænge i store mængder af data. Machine Learning skaber altså computersystemer, der kan genkende forskellige mønstre ud fra data og eksempler og kan bruge disse erfaringer til at generalisere ud fra. Machine Learning kan lære sammenhængen mellem input og output.

Når datamængden stiger, bliver det stadig mere udfordrende for os mennesker fortsat at udnytte potentialet i dataene fuldt ud. Her kan vi få hjælp af computere, som er hurtigere og bedre end os til at finde mønstre i data. Modsat andre dataanalyse-teknikker bygger Machine learning ikke på en færdig udviklet analyse model, men derimod en model som konstant tilpasses og optimeres ved hjælp af en bagvedliggende algoritme.

Eksempler på anvendelsesområder er:

  • Markedsanalyse
  • Minimering af risici
  • Forbedring af kundeengagement og -livscyklus

Business Intelligence


Gør data til viden og viden til værdi. Gør din organisation datadreven! BI handler om at gøre data i en virksomhed til brugbar viden og efterfølgende konvertere denne viden til handling og værdi. BI er at gøre brug af de mange data, der skabes i organisationer, således der kan træffes bedre beslutninger hurtigere og med færre ressourcer. Overvejer du også, hvor BI kan styrke din forretning?

Data fra forretningskritiske systemer samles og sættes oftest i en forretningsmæssig kontekst gennem et data warehouse – dette er hjertet i en BI-løsning.

Men en BI-løsning er meget mere end et data warehouse. BI-løsningen er også det lag af analytiske modeller og algoritmer, som giver data værdi i form af svar på de forretningsmæssige spørgsmål, som virksomhedens ansatte arbejder med. Endnu et vigtigt element er præsentationslaget eller den front-end, hvor data visualiseres. Denne skal motivere og engagere brugerne, så de har lyst til at arbejde med data, så data integreres i dagligdagens møder og beslutninger. En sidste del af virksomhedens BI-løsning er den organisatoriske, som sikrer at dataplatform, forretningsregler og datamodeller er i overensstemmelse med brugernes behov og at de vedligeholdes.

Infoventure kan hjælpe med alle elementer af en velfungerende BI-løsning herunder etablering af dataplatform, datafangst, transformation og modellering af data, avancerede analyser, visualisering, drift og vedligehold af løsningen.

Vi samarbejder meget gerne med virksomheden om at gøre denne i stand til at varetage så meget som muligt.

Advanced Analytics


Hvem er din næste kunde? Hvad er det optimale tidspunkt for næste serviceeftersyn? Hvor mange skal være på arbejde om 4 uger? Styrk din virksomhed i kampen om kunderne. Med advanced analytics giver Infoventure din virksomhed et informationsgrundlag for at tage de rigtige beslutninger og gennemføre de forandringer, som giver afgørende konkurrencefordele.

Vidste du, at dine data allerede rummer mange af svarene på de udfordringer, din virksomhed står over for i et konkurrencepræget marked - for eksempel hvem din næste kunde er, hvornår det er tid til et serviceeftersyn, eller hvor mange der skal være på vagt om fire uger? Ved at kombinere din virksomheds eksisterende styrke med Infoventures kompetencer inden for datamodellering, statistik og matematik kan du styrke fremtidens salg, få bedre omkostningsstyring, forudsige behovet for ansættelser og meget andet. Infoventures advanced analytics-ydelser kombinerer en lang række datadiscipliner som big data analytics, predictive analytics og data mining og skaber på den måde ny indsigt og viden, som kan give dig den afgørende fordel i et konkurrencepræget marked.

Data Warehouse


One-set-of-numbers, lynhurtig og enkel rapportering, brugervenlig front-end og forkromet overblik ned på mindste niveau. Dette er drømmen for de fleste ledere. Værdien af at have virksomhedens forretningsdata samlet og organiseret er en uvurderlig konkurrencefordel. Målet med et Data Warehouse er at samle virksomhedens data fra forskellige datakilder, så de kan anvendes til mange former for analyser og som beslutningsgrundlag for ledere og medarbejdere.

Der opstår konstant nye datakilder, ny teknologi og muligheder for at udnytte dine data. At være datadreven er derfor ikke en tilstand men en rejse. Uanset hvordan din virksomhed i dag anvender data, tager vi dig med på rejsen. Vores metode tager udgangspunkt i bruger- og forretningsbehov. Dette formulerer vi som ”stories” og disse stories er fundamentet for alle løsningsvalg. Vi ved, at bruger-adoption afhænger af overskuelighed og det visuelle indtryk, som data præsenteres i. Derfor er næste skridt at designe prototyper af analyser, rapporter og dashboards og fastlægge front-end værktøjet. Herefter formulerer vi sammen med virksomheden de forretningsregler, som anvendes i datamodelleringen. Det sidste skridt er selve datamodelleringen, som ofte sker i en iterativ proces, hvor forretningsreglerne løbende tilpasses.

Consulting


Har du brug for inspiration, konkrete råd eller mangler du ressourcer, som kan hjælpe dig igang med at udnytte dine data? Har du brug for et kort sparringsmøde eller har du allerede et konkret projekt i tankerne? I Infoventure har vi fingeren på pulsen i forhold til den nyeste teknologi og analysemetoder. Vi bidrager med ideer og løsninger, så din virksomhed udnytter de data, som I allerede råder over. 

Rådgivning og forretningsanalyse 

Rådgivning er typisk første trin i et samarbejde. Afhængig af situationen afdækker vi organisationens mål, ønskede resultater og succeskriterier, hvis disse allerede kendes. Alternativt har vi en eksplorativ tilgang, hvor vi hjælper med at revurdere eksisterende mål, målepunkter, procesdesign og forretningsregler, og sammen definerer de fremtidige mål. 

Vores rådgivning er datadreven! Det betyder, at vi bruger data til at afstemme synspunkter og opfattelser med hinanden. Med en fælles forståelse baseret på data, kan organisationen afstemme aftaler om resultat, arbejdsgange mm., som vi indgår med hinanden, med fakta fra den virkelige drift af virksomheden. Det giver bedre og mere langtidsholdbare resultater og det reducerer de ikke-værdiskabende diskussioner i ledelsesgrupper og projektteams.

Projektledelse 

Ingen resultater uden proces og ledelse. Professionel projektledelse er din sikkerhed for at projektets målsætning er afstemt med brugernes behov og at det endelige slutprodukt afspejler forventningerne hos projektets interessenter. Projektlederne har et strærkt fokus på adoption og gevinstrealisering. Projektlederne tilrettelægger ledelsesprocessen så interessenterne tager ejerskab for projektets leverancer og gevinster realiseres. 

Vores projekjektledere har mange har mange års erfaring med ledelse af projekter, hvor teknologi og mennesker spiller sammen. Vi er Prince2 og IPMA-B certificerede. 

Undervisning 

I de tilfælde hvor teknologiens værdi defineres af slutbrugernes anvendelsesgrad, kan den rette undervisning på det rette tidspunkt være faktoren, som bestemmer succes eller fiasko. Vi foretager både train-the-trainer forløb, hold- og eneundervisning i anvendelse af Power BI, som er vores foretrukne platform til datavisualisering. Vi kan desuden tilbyde undervisning i projektledelse.

Realisér gevinsten i dit næste IT-projekt