Kunder

I Infoventure samler vi på glade kunder.
Se og læs vores kunders historier nedenfor, og find ud af, hvordan vores løsninger har hjulpet med at løse udfordringer.

Albertslund kommune 

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Med tiltaget ønsker kommunen at sikre alle borgere en god og smidig sagsbehandling med en ensartet kvalitet, som ikke afhænger af den enkelte sagsbehandler

Læs mere ...

#DataWarehouse #BusinessIntelligence

Aalborg kommune 

Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure.

Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere ...

#DataWarehouse #BusinessIntelligence

eniig 

Effektiv ledelsesrapportering med ”one set of numbers”

Eniig engagerede Infoventure som rådgiver til at hjælpe med at ensrette datagrundlaget og de forretningsregler som lå bag udarbejdelsen af rapporten ”Flyvehøjde”.

Infoventure bidrog som rådgiver med at beskrive de forretningsregler som ”Flyvehøjde”-modellen skulle basreres på. Efterfølgende udviklede Infoventure datamodellen og selve visualiseringen af rapporten i Power BI.

Læs mere ...

#DataWarehouse #BusinessIntelligence

Team Tankers

Business Intelligence-løsning – rejsen mod den datadrevne virksomhed

For Team Tankers har rejsen fra excel til en datadreven virksomhed betydet markant bedre datakvalitet, en væsentlig reduktion i tidsforbrug til analyse og rapportering. En af de væsentligste fordele har dog været at data nu er tilgængelig ”on-demand” så beslutninger kan træffes hurtigt.

Infoventure bidrog med forretningsorienteret projektledelse, uddannelse, udvikling af et enterprise data warehouse og drift & vedligehold af hele BI-løsningen.

Læs mere ...

#BusinessIntelligence #DataWarehouse

Region Syddanmark

Business Intelligence-løsning med Power BI til visualisering af svartider

Infoventure har over knap 3 år bistået Region Syddanmark med diverse ydelser indenfor Business Intelligence-funktionen, herunder rapportering af svartider for kritiske systemer i Power BI, datamodellering og udvikling af dashboards til opfølgning på interne it-projektopgaver og udvikling af applikation til intern afregning.

Læs mere ...

#BusinessIntelligence

Københavns Kommune

Process Mining – datadreven compliance check af arbejdsgange

For Kommunen var det vigtigt at følge kvaliteten af arbejdet. Spørgsmålet var hvordan man skulle sikre, at brugerne fulgte de nye arbejdsgange og at de anvendte det nye system korrekt. Infoventure blev valgt som samarbejdspartner til at kortlægge kommunens arbejdsgange ved hjælp af Process Mining.

Infoventure bidrog i projektet med rådgivning om procesoptimering, digitale proceskort og illustrative præsentationer leveret i Power BI.

Læs mere ...

#ProcessMining

Digitale overblikstavler skaber overblik og løfter kvaliteten

I forbindelse med implementeringen af nyt omsorgssystem og overgang til Fælles Sprog 3 (Fsiii) ønskede Københavns Kommune, SUF at fokusere på kvaliteten af dokumentation og plejeindsats. Kommunen ønskede bl.a. at omsorgssystemet anvendes korrekt og at klassifikationer og skalaer er i overensstemmelse med Fsiii. Infoventure blev valgt som samarbejdspartner til projektet ”Digitale overblikstavler”. Projektet havde som mål at sammenstille data fra omsorgssystemet i en digital tavle, som kan erstatte de fysiske tavler og udgøre rammen om de daglige tavlemøder.

Infoventures bidrag har været at udarbejde user stories og forestå selve datamodelleringen baseret på data fra kildesystemet. Arbejdet er foregået som en iterativ proces i tæt samarbejde med KK-SUF’s kvalitetsansvarlige og plejepersonale fra driftsenhederne.

Læs mere ...

#DataWarehouse

Black Swan Institute

Udvikling af værktøj til datadreven risikostyring

Black Swan Institute har sammen med Infoventure udviklet risikoværktøjet Mitigator, som anvendes til risikostyring og -rapportering hos flere af Black Swan Institutes kunder. Infoventure har bidraget med udviklings- og brugerfladekompetencer, mens Black Swan Institute har lagt hele fagligheden i projektet. Værktøjet er udviklet i Microsoft Excel og anvendes af en lang række store kunder bl.a. indenfor stat, regioner og kommuner.

Læs mere ...

Frederiksberg Kommune

Reetablering af interne afregningsrapporter på sundhedsområdet

Frederiksberg Kommune har netop taget omsorgssystemet Cura i brug og har i denne forbindelse engageret Infoventure til at bistå med datamodellering og -visualisering. Første opgave er at genskabe Kommunens interne afregningsrapporter baseret på Cura som datakilde.

Læs mere ...

Peter Jahn & Partnere

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI

PJP’s ledelsesrapportering bestod af statiske PDF rapporter suppleret af excel ark til brug for analyser. Den eksisterende rapporteringen fungerede fint, dog havde ledelsen brug for at data blev opdateret dagligt og de savnede selv at kunne analysere data dybere. Konkret efterspurgte ledelsen derfor dagfrisk data leveret i et interaktivt og visuelt inspirerende format.

Løsningen blev et sæt Power BI rapporter/apps i form af: Salgspipeline, budgetkontrol, sagsanalyse og betalingskontrol.

Læs mere ...

#BusinessIntelligence

Data er et digitalt aftryk af vores handlinger