CASE: Black Swan Institute

  • Post Category:Kundecases

Udvikling  af  applikation  til  datadreven  risikostyring

Black  Swan  Institute (BSI)  har  siden  2011  risikovurderet  statens  store  it-projekter  og  arbejder  nu  med  at  modne  store  organisationers  tilgang  til  projekter  og  programmer  gennem  at  fremme  viden  om,  hvad  der  driver  risici,  og  hvordan  der  med  risikoledelse  kan  tages  bedre  kontrol  og  styring  over  organisationens  projekter.

BSI ønskede et værktøj til at opsamle og anvende da data, som bliver genereret under risikostyring, både hos de enkelte organisationer, på tværs af organisationer og internt til analyse. Risikoværktøjet skulle understøtte risikostyringsstandarden Management of Risks (M_o_R) og være compliant med kravene i ISO-31000:2018.

Sammen  med  Infoventure  designede BSI  risikoværktøjet  Mitigator,  som er  udviklet  i  Microsoft  Excel. Applikationen er siden hen blevet videreudviklet i takt med forespørgsler fra BSI og deres kunder. Infoventure  har  bidraget  med  behovsafdækning, datamodel og applikationsudvikling, mens  Black  Swan  Institute  har  tilført domæneviden.