CASE: Eniig

  • Post Category:Kundecases

Effektiv ledelsesrapportering med ”one set of numbers” 

Eniig er et andelsselskab og ejet af 385.000 andelshavere i det nord- og midtjyske område. Eniig-koncernen har ca 1.000 medarbejdere, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi. 

For Eniigs ledelse var det vigtigt, at de prognoser man modtog over fiber-forretningens økonomi var identiske – uanset om de var udarbejdet af salg, teknik eller økonomi. Forretningen er abonnementsbaseret og derfor er mærkedatoer (dato for bestilling, installation, fakturering og opsigelse) særligt vigtige for rentabiliteten. 

Eniig engagerede Infoventure som rådgiver til at bistå med at ensrette datagrundlaget og de forretningsregler som lå bag udarbejdelsen af den rapport som fik betegnelsen ”flyvehøjde”. Rapporten viste ”one set of numbers” for udviklingen i fiber-forretningens kundebase og hermed den økonomiske udvikling. Med rapporten, som nu er baseret på fælles forretningsregler, får Eniig et samlet og validt overblik over kunde grundlaget og hermed abonnementsindtægterne. For ledelsen betyder det, at man nu har et fælles grundlag at styre forretningen udfra og en retvisende model til budgettering og forecast. 

Infoventure bidrog som rådgiver med at beskrive de forretningsregler som ”flyvehøjde” modellen skulle basreres på. Efterfølgende udviklede Infoventure datamodellen og selve visualiseringen af rapporten i Power BI.