CASE: Frederiksberg Kommune

  • Post Category:Kundecases

Reetablering  af  interne  afregningsrapporter  på  sundhedsområdet

Frederiksberg Kommune (FK) er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen. I 2016 var der i alt 104.481 indbyggere, der tilsammen bredte sig udover et areal på 8,7 kvadratkilometer, hvilket gør FK til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt er cirka 30 meter over jorden og ligger på Frederiksberg Bakke i Søndermarken. Frederiksberg Kommune ledes af en kommunalbestyrelse på 25 medlemmer fordelt på 8 partier.

Frederiksberg  Kommune  har  netop  taget  omsorgssystemet  Cura  i  brug, som erstatning for KMD Care. Der er derfor behov for at få genetableret en lang række rapporter, som nu skal baseres på en ny datamodel.

Med udgangspunkt i Infoventures eksisterende kendskab til Cura og dennes datamodel, har FK engageret  Infoventure  til  at  bistå  med  datamodellering, rapportering og  -visualisering.  Første  opgave  er  at  genskabe Kommunens  interne  afregningsrapporter.