Header9

Læs vores nyeste kundecase:

Vejen til de bedst mulige arbejdsprocesser

Med Infoventures tredelte procesoptimeringsløsning Process Suite får I mulighed for at udforme virkelighedstro arbejdsgangsbeskrivelser, gøre beskrivelserne lettilgængelige for jeres medarbejdere og påvise, i hvor høj grad de følger processerne i praksis.

  • I får en fælles forståelse for, hvordan I arbejder, og hvad der kan forbedres.
  • I kan minimere fejl og flaskehalse – og kvalitetssikre jeres arbejdsprocesser.
  • I sikrer jer en optimal brug og udnyttelse af jeres fagsystemer.
  • I opnår compliance og gør det nemt at følge love og faglige metodekrav.
  • I skaber overensstemmelse mellem jeres målsætninger og virkeligheden.
  • I får en samlet pakke, som sikrer jer gevinst i digitaliseringsprocessen.

Procesoptimering med Process Suite

Process suite

Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført Process Suite i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Aalborg Kommune er nomineret til Digitaliseringsprisen 2020 for deres implementering af Process Suite.

”Vi har nu et screeningsværktøj, hvor vi er 100 procent klar til at møde de udfordringer, der kommer med implementeringen af vores nye fagsystem, og samtidig tager vi et vigtigt skridt i vores overordnede bestræbelser på at arbejde digitalt smartere. Løsningen støtter os virkelig i vores bestræbelser på at sikre gode arbejdsgange og dokumentere vores compliance. Indtil nu har vi måttet finde frem til forbedringer i vores arbejdsgange via tidskrævende dialoger, fordi vi ikke har vidst, hvor fejlene lå, og det har taget lang tid at finde ud af det.”

Lasse-Østergaard

Chefkonsulent Lasse Østergaard, Aalborg Kommune

Dorte-Bruun-Jacobsen

Chefkonsulent Dorthe Bruun Jacobsen, Aalborg Kommune

Alex

Alexander Littau, partner

Alexander er arkitekten bag Infoventures løsninger og ansvarlig for teknologi/drift.

Flemming u baggrund

Flemming Weel, partner

Flemming er kommercielt ansvarlig og tillige rådgiver/projektleder for Infoventures kunder.

Læs med på bloggen og hold dig opdateret...

Hvordan adskiller process mining sig fra business intelligence?

Af Flemming Weel | 25/04/2022

I artiklen fortæller vi, hvad der kendetegner de to dataanalyse metoder. Process mining er et vigtigt redskab for ledere, der vil understøtte deres arbejde med data.

Læs mere

Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

Af Flemming Weel | 24/02/2021

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af.

Læs mere

Albertslund Kommune tager fat om roden i deres sagsbehandling

Af Flemming Weel | 04/02/2021

I sine bestræbelser på at overholde lovgivningen i alle sager har Albertslund Kommune valgt at investere i Infoventures procesoptimeringsværktøj Process Suite.

Læs mere

CASE: Aalborg Kommune sikrer sig fuldt udbytte af nyt fagsystem

Af Flemming Weel | 03/07/2019

I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura og hurtigst muligt gøre medarbejderne trygge ved og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.

Læs mere

CASE: Region Syddanmark

Af Flemming Weel | 25/10/2018

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider  Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  udvikling  og  specialiserede  sociale  tilbud.    Regionens ansatte anvender et journalsystem på tværs af sygehusene til patientoplysninger. Svar-tiderne for dette system er kritisk for effektiviteten hos […]

Læs mere

Hvem er Infoventure?

Infoventure er en innovativ konsulentvirksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem mennesker, data og forretning.
Vores erfaring er, at mennesker med bedre indsigt arbejder smartere, og vores mission er at optimere værdien fra to vigtige aktiver: Mennesker og data. Det gør vi ved at skabe beslutningsgrundlag, som er funderet i faktuelle forretningsdata.
Infoventure er specialister i Process Mining og procesoptimering

Aalborg
Esbjerg
Holbæk
Frederikshavn
Albertslund
København
Aarhus
Sønderborg
Frederiksberg
Viborg
Vordingborg
Syddanmark
JN data
Helsingør