CASE: Region Syddanmark

  • Post Category:Kundecases

BI-løsning  med  Power  BI  til  visualisering  af  svartider 

Region  Syddanmark  er  en  offentlig  myndighed  med  en  politisk  ledelse.  Regionens  hovedopgave  er  sundhedsvæsenet,  men  den  har  også  ansvaret  for  den  regionale  udvikling  og  specialiserede  sociale  tilbud.   

Regionens ansatte anvender et journalsystem på tværs af sygehusene til patientoplysninger. Svar-tiderne for dette system er kritisk for effektiviteten hos de tusindvis af brugere og for den behandling borgerne får. Regionen udfører derfor både automatiske og manuelle målinger af svartiderne med forskellige intervaller for at kunne være på forkant med drift-stabilitet og ydelse.  

Infoventure har udviklet en hybrid løsning, bestående af dataopsamling fra forskellige kilder, datavalidering og -transformation samt visualisering i Power BI. Udover denne løsning har Infoventure  over  knap  3  år  bistået  Region  Syddanmark  med  diverse  ydelser  indenfor  Business Intelligence-funktionen,  herunder datamodellering  og  udvikling  af  Power BI rapporter  til  opfølgning  på  interne  it-projektopgaver  og  udvikling  af applikation  til  intern  afregning.