CASE: Peter Jahn & Partnere

  • Post Category:Kundecases

Interaktiv rapportering med engagerende visualisering i Power BI 

Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn. 

PJP’s ledelsesrapportering bestod af statiske PDF rapporter suppleret af excel ark til brug for analyser. Den eksisterende rapporteringen fungerede fint, dog havde ledelsen brug for at data blev opdateret dagligt og de savnede selv at kunne analysere data dybere. Konkret efterspurgte ledelsen derfor dagfrisk data leveret i et interaktivog visuelt inspirerende format. 

PJP har engageret Infoventure til opgaven. Løsningen blev et sæt Power BI rapporter/apps i form af: Salgspipeline, budgetkontrol, sagsanalyse og betalingskontrol. Fremgangsmåden var et samarbejde hvor Infoventure med udgangspunkt i brugernes behov designede de rapporter som skulle præsenteres i Power BI, specificerede forretningsregler og den underliggende datamodel. PJP’s egen IT afdeling ønskede selv, på baggrund af Infoventures specifikationer, at modellere data fra de underliggende systemer. 

De 4 rapporter er i dag i produktion med daglig opdateret data og indgår som en integreret del af PJP’s ledelsesrapportering.