Automatisk besked til borgerne, når der er nyt i deres sag

  • Post Category:Nyheder

Det er snart slut med, at udsatte borgere i en af landets kommuner skal leve i uvished om, hvad der sker i sagsbehandlingen, når de ansøger om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, fordi de har et handicappet barn, de skal tage sig af. En af vores kommunekunder har nemlig valgt at sætte fokus på at gøre livet lettere for disse borgere, der i dag bruger mange kræfter på at søge om tilskud hos kommunen for at få dækket den tabte arbejdsfortjeneste, som de ifølge lovgivningen har krav på. Specielt fordi de ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om, hvad er sker i deres sag og derfor også bruger tid på at rykke kommunen for svar.

Øget fokus på borgernes behov

Dette tiltag er et af de første indsatsområder i kommunen som resultat af deres påbegyndte paradigmeskift, der indebærer et større fokus på borgerne og deres behov. ”Kommunens nyligt udførte tilfredshedsundersøgelse viser, at borgere med handicappede børn ønsker en større gennemskuelighed i de sager og processer, de har kørende i kommunen. Det vil de gerne ændre på,” siger Flemming Weel, som er partner i Infoventure og ansvarlig for udviklingen af løsningen til kommunen. ”Kommunen ønsker at fjerne presset på deres udsatte borgere og sørge for, at de får automatisk besked, hver gang der er sket noget nyt i deres sag. Lidt på samme måde som GLS’s track & trace, hvor de sørger for, at man som kunde bliver orienteret, når ens pakke er kommet et skridt videre i forsendelsesprocessen.”

Alle parter sparer tid

Med det nye tiltag håber kommunen på at aflaste de berørte borgere og give dem en tryghed for, at deres sag skrider frem i kommunen, som den skal. ”For borgerne vil det betyde, at de ikke længere behøver at bruge tid på at ringe eller skrive til kommunen for at høre nyt – eller føle sig usikre på, om der er noget, de selv mangler at gøre i sagen. Det indebærer også, at kommunen ikke længere selv skal bruge unødig tid på at besvare borgernes henvendelser på bagkant men kan lade systemet informere borgerne på forkant. På den måde kan kommunen koncentrere sig om sagsbehandlingen, hvilket i sidste ende ligeledes er til gavn for deres borgere,” fortæller Flemming Weel.

For Infoventure er det en spændende opgave at hjælpe kommunen med at kortlægge deres arbejdsgange. Flemming Weel udtaler: ”Allerførst skal vi identificere kommunens ret komplekse arbejdsgange, hvor der er mange forskellige udfaldsmuligheder i hver sag, afhængig af hvad der tidligere er sket i sagen. Dernæst finder vi frem til, hvor i processen borgerne skal have automatisk besked om status i deres sag. Det kunne fx være, når kommunen har sendt en ansøgning til barnets skole eller modtaget en lægeerklæring.”

Velegnet til alle typer sagsbehandling

Værktøjet til kommunen udbredes i første omgang i afdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dernæst er det planen at forbedre kommunikationen til borgerne fra kommunens øvrige afdelinger på tilsvarende vis. Flemming Weel fra Infoventure understreger, at mange forskellige kommuner så vel som afdelinger kan få glæde af løsningen, der med fordel kan benyttes inden for alle typer sagsbehandling.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller tale med kommunen direkte:

Kontakt venligst Flemming Weel, Infoventure, tlf. 4014 7822, e-mail fwe@infoventure.dk.