CASE: Team Tankers

  • Post Category:Kundecases

Optimering af bunker forbrug for tank skibe 

For Team Tankers er det af afgørende betydning for rentabiliteten at flåden anvender et minimum af bunker.  

Tankers indgik således et samarbejde med Infoventure om udvikling af en analytisk model til at bestemme det optimale tidspunkt for hvornår et skib skal bundrenses. Baseret på teoretiske performance modeller for skibsklassen og daglige data (IOT) om skibets fart, brændsfof forbrug, dybgang, vejrforhold mm. foretog modellen beregninger af det merforbrug af bunker som skyldes begroning af skibets skrog. Med modellen var det muligt at planlægge det optimale tidspunkt at foretage bundrensning. 

Løsningen var integreret i Team Tankers’ data warehouse og udviklet med ”R”. Til at præsentere data udviklede Infoventure en Power BI løsning med illustrative dashboards.