CASE: Team Tankers

  • Post Category:Kundecases

BI løsning – rejsen mod den datadrevne virksomhed 

Team Tankers er et børsnoteret shipping selskab, som opererer en flåde af tankskibe i hele verden.  

Infoventure har hjulpet Team Tankers på rejsen mod en datadreven virksomhed. Ved projektstart blev al rapportering og analyse udarbejdet med excel ved hjælp af manuelle dataudtræk og ODBC opkoblinger.  Da projektet blev afsluttet var der etableret en komplet BI løsning bestående af et SQL baseret data warehuse, masterdata service og data quality services. For Team Tankers var det afgørende at anvende så få bruger grænseflader af hensyn til slut brugerne. Således udgjorde Team Tankers Sharepoint løsning og Power BI de grænsesnit hvor brugerne opdaterer og henter data. 

Team Tankers anvender i dag data fra BI løsningen som en integreret del af alle væsentlige drifts- og ledelsesprocesser. For Team Tankers har rejsen fra excel til en datadreven virksomhed betydet markant bedre datakvalitet, en væsentlig reduktion i tidsforbrug til analyse og rapportering. En af de væsentligste fordele har dog været at data nu er tilgængelig ”on-demand” så beslutninger kan træffes hurtigt. 

Infoventure bidrog med forretningsorienteret projektledelse, uddannelse, udvikling af et enterprise data warehouse og drift & vedligehold af hele BI løsningen.